Reciclare la rece

Prin metoda reciclare la rece structura existentă a drumurilor cu adaos de liant se obține un strat de bază durabil refolosind materialul existent , pierderea materialului este zero. Lianții de adaos  vor fi stabiliți  fie de către proiectanți fie de laboratoare specializate. Lianții pot fi: diferite tipuri de ciment, bitum fierbinte, emulsie, var, slam.

Straturile sistemelor rutiere se deteriorează și se deformează, datorită epuizării rezistențelor și capacității portante sub traficul greu progresiv. Deformațiile, făgașii, burdusirile, tasările, fisurarea, formarea gropilor în asfalt, îmbătrânirea liantului, uzura generală a îmbrăcăminții rutiere, deteriorarea macadamului ordinar sau penetrat, în multe cazuri crează pericole de accidente rutiere și necesită cheltuieli foarte mari de reabilitare. 

 

 Recilare la rece in situ a îmbrăcămintei rutiere

Frezarea, amestecarea, așternerea în situ a suprafeței se efectuaza cu un lanț de utilaje speciale. Aceste utilaje pot fi pe pneuri sau șenilate cu grindă de așternere.

În ambele cazuri materialul trebuie așternut pe suprafața ce trebuie reînnoită. Administrarea liantului praf se poate executa cu preașternerea sau cu utilajul care produce suspensie de ciment.  În acest caz dispersorul de liant și autocisterna vor fi legate în fața utilajului din care adăugarea se execută electronic. Realizarea se poate face cu devierea circulației pe o singură bandă, dar este recomandaă închiderea circulației pe ambele sensuri reducând astfel termenul de execuție și se imbunătățește stratul, calitatea stratului și finisarea suprafeței. Procedura acolo poate fi folosită cu succes unde capacitatea portantă, scurgerea apei este bună, numai la structuri vechi capacitatea portantă nu este compatibil cu traficul greu de azi. În acest caz construirea unui strat cu capacitate portantă adecvată și cu acoperirea stratului cu una doua straturi de asfalt se poate crea un drum durabil, ecologic si economic.


Reciclare la cald
Asfaltul existent deja incălzit va fi frezat, dacă este necesar vor fi adăugati lianți scriblură sau bitum rejuvenator, după care va fi amestecat și reîncorporat iarăși.
Frezare asfalt și beton
Principalele tehnologii de frezare la rece: Frezare în adâncime, Frezarea canalelor, Frezare fină, Frezare la nivel dirijat, Frezarea de beton, Frezarea bordurilor
Reciclare la rece "in situ"
Prin metoda reciclare la rece structura existentă a drumurilor cu adaos de liant se obține un strat de bază durabil refolosind materialul existent , pierderea materialului este zero.
Îmbunătățire / stabilizare pământ (sol) - pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau var
Este recomandată ca o alternativă față de schimbarea solului sau a terasamentului alcătuit din pământ cu o capacitate portantă necorespunzătoare cu cele prescrise în Caietul de Sarcini intocmit de proiectant.
Executare acostament
Executarea acostamentelor și lărgire de drumuri.
Tehnologia de impact
Detensionare, demolare, compactare de înaltă performanță: Impactor 2000
Încălzire platformă
Lucrări de încălzire a platformelor cu ocazia lucrărilor de iarna.
Concasare in situ
Lucrări de concasare in situ
Balast (agregate naturale) stabilizat "in situ" cu liant hidraulic sau ciment
Straturilor rutiere din balast stabilizat cu lianți hidraulici se pot folosi ca strat de fundație sau strat de bază, la toate categoriile de drumuri și străzi sau parcări.