Îmbunătățire / stabilizare pământ (sol) - pământ stabilizat cu lianți hidraulic sau var

Prin aplicarea procedurii confrom Agrement tehnic 004-07-1730-2022, se pot realiza economisiri semnificative  a cheltuielilor de material și transport și a timpului de executie, cu refolosirea materialelor existente la fața locului în structura drumului sau a terenului de fundare. Cu utilizarea tehnologiei se reduce umiditatea terenului, ceea ce are drept rezultat caracteristici mai bune de compactare a solului. Stabilizarea solului în straturile de fundare poate ajuta la scurgerea apelor subterane spre drenurile așezate conform proiectului de execuție. Totodată reprezintă o siguranța indelungată prin stabilitatea si capacitatea portantă mărită precum și prin reducerea plasiticitații și a modului de elasticitate al solului. Se poate menționa, nu în ultimul rând că prin utilizarea acestei tehnologii putem reduce efectele nefavorabile asupra mediului. Tehnologia de stabilizare a solului sau a pamântului se poate utiliza la îmbunătățirea caracteristicilor si rezistențelor terenului compus din nămol, argilă, nisip, balast, pietriș.

Tehnologia se poate folosi la construirea și la supralărgirea drumurilor, autostrăzilor, parcări, la instalații industriale și comerciale, la hale logistice. Cel mai eficient ar fi planificarea stabilizării paralel cu expertiza tipului de sol. Acest lucru ar reduce semnificativ costurile de investitii.

De multe ori numai după decopertarea stratului vegetal se depistează faptul că trebuie stabilizat solul din cauza umidității sau compoziția acestuia. În această situație singura rezolvare este tratarea sau stabilizarea solului în situ, deoarece costurile sunt minime nefiind nevoie de schimbarea acestuia.