INRECO expert în domeniul construcţiilor de drumuri

Inreco Remix Srl. în domeniul construcţiilor de drumuri se ocupă cu reciclarea straturilor de bază şi cu frezarea suprafeţelor asfaltice. Reciclarea cuprinde metoda de reciclare la cald a straturilor de asfalt, şi reabilitarea straturilor cu tehnologia reciclare la rece. Frezarea covoarelor asfaltice cuprinde frezarea asfaltului, frezarea betonului, frezare fină şi microfrezare care sunt efectuate cu utilaje de frezare moderne tip Wirtgen.

Totodată, compania noastră este implicată în mod semnificativ în lucrări de terasamente a diverselor facilităţi logistice cu tratarea şi ameliorarea solului, centre comerciale, parcări, suprafeţe cu capacitate portantă necorespunzătoare şi cu grad de compactare necorespunzător cu tratarea şi ameliorarea solului.

Un rol important al firmei este şi executarea acostamentului mecanizat, lărgirea drumului unde cu mărirea eficienţei şi cu reducerea lucrărilor manuale este redus timpul de execuţie şi fără efecte negative asupra circulaţiei rutiere.