Balast (agregate naturale) stabilizat "in situ"

La Executarea straturilor rutiere de balast stabilizat ca strat de fundație sau strat de bază, la toate categoriile de drumuri și străzi sau parcări, se utilizează agregate naturale de balastieră (balast, nisip, pietriș) - conform SR 662 - 2002, sau agregate naturale concasate de carieră, piatră spartă - conform SR 667 - 2001. Cu tehnologia reciclării la rece se execută stratul de balast stabilizat ”in situ” cu adăugarea de lianţi hidraulici sau ciment  în funcţie de prevederile Caietului de sarcini întocmit de proiectant.

Avantajele tehnologiei:   

  •           costuri mai reduse cu 10 - 20%
  •           timp de execuție redus (4.000 – 5.000 m²/zi)
  •           fiabilitate sporită
  •           domeniu larg de utilizare
  •           protejarea mediului

 Descrierea procedurii de execuție:

 Execuția începe cu pregătirea suprafeței supuse stabilizării, verificând elementele geometrice, calitatea și umiditatea materialului. Imprăștierea cimentului/liantului hidraulic în procentajul dat de  Caietul de sarcini, se efectuează controlat, cu ajutorul unui utilaj special de despersare a cimentului (dotat cu un dispozitiv hidraulic, reglabil  la cantitatea exactă), dozarea fiind efectuată de către un operator, iar verificările se fac pe tot parcursul procedurii. Realizarea propriu-zisă a amestecului  ”in situ” se efectuează omogen si uniform cu reciclatorul  iar în funcție de umiditatea materialului se stabilește cantitatea necesară de apă, injectată de către utilaj în amestec.